Diena: 2022-06-08

2022-06-08

Pranešimas bendruomenei

Vasara atostogų ir darželio atnaujinimo metas. Išleidžiame pedagogus atostogauti, ruošiame grupes remontui. Pagal pateiktas remonto darbų paraiškas Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės 2022 m. gegužės 25 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1521/22 „DĖL REMONTO DARBAMS SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO“ mūsų įstaigai skirtos lėšos sanitarinių mazgų atnaujinimui 20,0…
Skaityti daugiau
2022-06-08

Pranešimai tėveliams

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”…
Skaityti daugiau
Skip to content