Dėl sąskaitų už ugdymą

Mieli tėveliai,

Pranešame, kad Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia
pažymėti varnelę, kuria Jūs tėveliai, išreiškiate savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą
elektroniniu paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei
skiltyje bus pažymėta varnelė. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais
kontaktais, todėl prašome būtinai patikslinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie
nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.
Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur Jūs
turite uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu