„ZUIKUČIŲ“ GRUPĖ
2 – 4 metai.
Grupėje dirba:
Pedagogė Rasa Klimienė
Pedagogė Gintarė Norbutaitė

Pedagogė Zita Franckevičiūtė, vyresnioji mokytoja

Padėjėja Irena Merencova

Mūsų dėmesio centre yra vaikas – aktyvus, smalsus, bendraujantis. Pedagogų užduotis,
atsižvelgiant į vaiko individualumą – padėti jam įgyti savarankiškumo, bendravimo,
kūrybiškumo, pažinimo pamatus. Siekiame, kad vaikui būtų įdomu augti ir tobulėti, kad grupėje
vyrautų darnūs ir pagarbūs santykiai, kad vaikas draugiškai bendrautų su kitais, kad jaustųsi
saugus, ramus ir mylimas. Visada palaikome, padrąsiname, skatiname, džiaugiamės vaiko
sėkme.
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą
„Vaikystė – mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.