„ŽVIRBLIUKŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba:

Pedagogė Rasa Krunienė.

Pedagogė Aušra Vitkauskienė,  mokytoja- metodininkė.

Padėjėja-asistentė Gita Kondrotaitė.

Padėjėja Jelena Požarnenkova.

Pedagogės dirba pagal lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą: „Vaikystė – mano džiaugsmas“.

 „Žvirbliukai“ – tai 3-4 metų smalsūs ir žingeidūs vaikai.

Darželyje mes dalinamės, kuriame, džiaugiamės, išdykaujame, svajojame, tobulėjame….

Grupės aplinka skatina vaiko augimą, jo patirties kaupimą, ji nuolat pildoma priemonėmis pagal vaikų poreikius. Didelis dėmesys skiriamas vaikų smulkiajai motorikai, gamtos pažinimui, aktyviam veikimui, patirtiniam ugdymui, atminties lavinimui, verbaliniam bendravimui. Vaikams sudaromos sąlygos savarankiškai veikti, pradėti ir tęsti veiklą, rūpintis savimi ir kitais.

Mūsų grupės šūkis:

Mes, Žvirbliukai, jau nevisiškai mažiukai!

Mėgstam šokti ir dainuoti.

Na, dar kartais pašėlioti.

 Daug sužinom per dienelę,

Žinias kraunam į kraitelę.