Infekcijų plitimą ribojantis režimas

Esant dideliam susirgimų skaičiui grupėse, tarp vaikų ir darbuotojų, vadovaujantis Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento siūlymu
ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-161/22 dėl ugdymo
proceso organizavimo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“
nuo sausio 24 dienos iki sausio 30 dienos, ugdymo procesą organizuosime nuotoliniu būdu.

Įstaiga ketina atnaujinti ugdymo procesą sausio 31 dieną.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl
ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos
gydytoją.

Kilus klausimams, kviečiame skambinti tel. 85 2454696 direktorė Renata Rudienė arba 85
2441490 pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė; rašyti
el.paštu rastine@pakalnute.vilnius.lm.lt

Būkite sveiki!

Saugokite save ir kitus!

Direktorė Renata Rudienė