Kaziuko mugė darželyje

Kas pirks, kas parduos,

Kas už dyką atiduos…

Kieno kišenėj pinigėliai žvangės,

O kas barankos skylę turės…