Priešmokyklinukų ir pirmokų teisė į nemokamus pietus nuo 2020m. rugsėjo mėn.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Prašymus tėvai (globėjai) gali pradėti teikti nuo liepos 1 d.
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ nustatytas mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydis pietums priešmokyklinių ir pirmų klasių mokiniams – 1,54 Eur.

Labai prašome tėvelius, kad jie prašymus pildytų elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt

Prašymo-paraiškos formos SP-11 pildymo pavyzdį su paaiškinimais.
Jei visgi kiltų dar papildomų klausimų dėl prašymų pildymo, maloniai prašome rašyti Socialinių išmokų skyriui el. paštu sis@vilnius.lt

Prašymo-paraiškos formos SP-11 pildymo pavyzdis