Darželyje dirba, organizuoja ir vykdo kokybišką vaikų ugdymą:

 • 26 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai (5 mokytojai
  metodininkai, 10 vyresnieji mokytojai)
 • meninio ugdymo pedagogės ir kūno kultūros specialistė,
 • specialiųjų poreikių turintiems vaikams pagalbos specialistai – logopedas ir
  psichologas.
 • Dietisė-sveikatos specialistė, kuri koordinuoja mitybos ir maitinimo organizavimą bei
  rūpinasi vaikų sveikata.
 • Kitas personalas: auklėtojų padėjėjos, virėjai, valytoja, statinių priežiūros darbininkas,
  sargai, kiemsargis – rūpinasi įstaigos patalpų paruošimu darbui, organizuoja ir vykdo pastatų,
  inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą.

Darbuotojai nuolat tobulina kvalifikaciją seminaruose, mokymuose, konferencijose.