Darbuotojai

Darželyje organizuoja ir vykdo kokybišką vaikų ugdymą

  • 27 pedagogai
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai:

5 mokytojai metodininkai,

  • vyresnieji  mokytojai,

4 besimokantys ir siekiantys aukštesnės kvalifikacijos

  • meninio ugdymo mokytoja ir kūno kultūros specialistė
  • logopedė, psichologė ir socialinė pedagogė
  • Dietistė, kuri koordinuoja mitybos ir maitinimo organizavimą.
  • Kitas personalas- mokytojų padėjėjos, virėjai, valytojos, sandėlininkė, statinių priežiūros darbininkai, sargai, kiemsargiai, kurie rūpinasi įstaigos patalpų paruošimu darbui, organizuoja ir vykdo pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą.

 

Darbuotojai nuolat tobulina kvalifikaciją seminaruose, mokymuose, konferencijose.

 

 

Skip to content