Savivalda

Darželyje veikia šios savivaldos institucijos:

Darbo taryba (atstovauja darbuotojų interesus pagal darbo kodeksą)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso Nr. XII – 2603 (TAR., 2016 09 19) 169 str. 1 d. ir 171 str. 2 d., reikalavimais bei sudarytos darbo tarybos rinkimų komisijos rezultatais ir protokolu Nr.3 darbo tarybą sudaro: Živilė Valantavičienė, Gita Kondrataitė, Julija Osipova.

Darželio taryba – telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus,
svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams, aktualiems klausimams spręsti.
Tarybą sudaro 9 nariai.

Pirmininkas (tėvų atstovas) – Gintarė Ilginienė-Baravykaitė;

Tėvų atstovai: Mindaugas Buckiūnas, Kotryna Baltaduonė, Rūta Motiejutė;

Pedagogų atstovai: Diana Arlauskienė, Rasa Klimienė, Irena Petronytė, Gita Kondrataitė;

Bendruomenės atstovas: Renatas Mizeras – Architektų seniūnaitis

 

Vaiko gerovės komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu 2023 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-60A);

Pirmininkė – Zita Franckevičiūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkės pavaduotoja – Daiva Audarienė, logopedė;

Nariai: Indrė Stefanovičė, psichologė;

            Rūta Pikžirnytė, socialinė pedagogė;

            Diana Arlauskienė, mokytoja;

            Daiva Urbonavičienė, mokytoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 30-950/23

Zita Franckevičiūtė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Irina Petronytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota mokyklos tarybos;

Živilė Valantavičienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Diana Arlauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota darbo tarybos;

Julija Osipova – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Dovilė Janušauskaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

Skip to content