Darželio taryba

Aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems ugdymo įstaigos veiklos tikslams numatyti bei įgyvendinti ir spręsti kitus darželio veiklos klausimus.

Tarybos pirmininkas Andrius Petrauskas.