Nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti.


Ją sudaro direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui bei visi pedagogai.