SVARBI INFORMACIJA

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 spalio 21 d. nutarimą Nr. 1160
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a5c8896143c11eb9604df942ee8e443?positionInSearchRes
ults=0&searchModelUUID=f23c91e5-bb9a-48d7-868e-e5bfb2f37938 ) teikiame aktualiausią
informaciją apie švietimo įstaigų veiklą  nuo š. m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d.:

 • užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas bei
  visos dienos mokyklos grupių veikla − vykdomi ugdymo įstaigose, įprastu būdu (pradiniame
  ugdyme atostogos nuo š. m. spalio 26 d. iki spalio 30 d.);
 • švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų,
  rekomenduojama teikti nuotoliniu būdu (gali būti teikiama įprastu būdu laikantis visų saugumo
  priemonių, kai ugdymas vyksta ne nuotoliniu būdu);
 • neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
  ikimokyklinio ugdymo įstaigose veikiantys būreliai (jei jie susiję su ugdymo procesu,
  vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių gali
  būti organizuojami;
 • priešmokyklinukams, lankantiems ugdymo įstaigą atostogų metu, nemokamas
  maitinimas ugdymo įstaigoje skiriamas įprasta tvarka.

  NORIME APSISAUGOTI NUO GALIMO VIRUSO PLITIMO MŪSŲ DARŽELYJE.
  TODĖL PRAŠOME VAIKUS PALYDĖTI IKI ĮĖJIMO DURŲ IR NEITI Į DARŽELIO
  PATALPAS, BENDRAUJANT SU ĮSTAIGOS PERSONALU PRAŠOME DĖVĖTI
  KAUKES.