Svečiuose teatras “Avilys” “Kaukučių nuotykiai senojoje girioje”
S augus atstumas ir rudeninė saulė lauke padeda džiaugtis teatro “
Avilys” spektakliu.