Vaikų sveikatos tikrinimas

Mieli tėveliai ar globėjai!

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją), gydytoją odontologą. Profilaktinis sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, o išsamus vaiko sveikatos būklės tikrinimas, galintis padėti išvengti lėtinių ligų vystymosi ir svarbus vaiko gerovei.
Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų. Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615, žr. prisegta). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka (daugiau informacijos rasite http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo).

Dar kartą pranešame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d., įvertinęs vaiko sveikatos būklę, gydytojas turi užpildyti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), galiosiantį vienus metus nuo užpildymo datos. Norėdami peržiūrėti ar atsispausdinti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, turite prisijungti prie portalo www.esveikata.lt ir susikurti peržiūros kodą, kuriuo naudodamiesi tame pačiame portale galėsite atsidaryti ir peržiūrėti minėtą elektroninį dokumentą. Detali informacija, kaip susikurti peržiūros kodą ir peržiūrėti vaiko sveikatos pažymėjimą, pateikta prisegtuose prieduose.
Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai ( neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros kodą.

Informacija naujai atvykstančioms šeimoms

• Primename, kad prieš pradedant lankyti darželį, būtina pateikti sveikatos elektroninių pažymų peržiūros kodą(-us) (šeimos gydytojo ir odontologo);
• Siekiant sėkmingos adaptacijos darželyje, prašome laikytis suderinto grafiko. Situacijai arba aplinkybėms pasikeitus, prašome informuoti darželio administraciją telefonu arba elektroniniu paštu;
• Rekomenduojama, kad vaikutį į darželį lydėtų tik vienas iš tėvų. Saugokime vieni kitus!
• Dėl Rugsėjo 1 –osios šventės – laikantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo rekomendacijų, šventinis rytas vyks grupėse ir lauke, bus skirtas tik vaikams;
• Pirmą dieną su savimi prašome atsinešti gerą nuotaiką ir avalynę, skirtą dėvėjimui grupėje.
• Pirmą dieną, atvykstant į darželį, laukiame Jūsų atvykstant nuo 8.00 iki 9.00 val., per savo grupės įėjimo duris.

Darželio pastate, vaiką lydintiems asmenims būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones!

Laukiame Jūsų atvykstant!!!