Boružiukų grupė

„BORUŽIUKŲ“ GRUPĖ

3-4 metų

Grupėje dirba:

Pedagogė Živilė Valantavičienė, vyresnioji mokytoja.

Pedagogė Giedrė Taparauskienė, mokytoja.

Mokytojos padėjėja Gita Kondrataitė.

Padėjėja Natalija Zujeva.

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos
dėsningumais, sieksime padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos,
pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo,
mokėjimo mokytis pradmenis. Ugdydamos vaiką, siekiame, kad jis augtų orus, smalsus,
bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis.
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą
„Vaikystė – mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.

Skip to content