Ugdymas

Kvalifikuoti ir šaunūs mokytojai taiko šiuolaikinius ugdymo metodus ir būdus.

Maitinimas

Vaikai valgo sveiką, subalansuotą, įvairų, o svarbiausia – skanų maistą.

Papildoma veikla

Įstaigoje veikia: Pramoginių šokių anglų kalbos, keramikos ir krepšinio užsiėmimai.

Kolektyvas

Kolektyvas nuolat tobulina savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, seminaruose.
Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų renginiais ir kitais pranešimais

Naujienos

Išvyka į gamtą

VASARA! Smagu pabėgti nuo uždarų patalpų ir susikurti naujas edukacines erdves, kasdienines ugdymo veiklas perkeliant į gamtą, plėsti vaikų pažinimo galimybes, skatinant natūralios gamtos tyrinėjimą

Skaityti daugiau »
Susipažinkime

Trumpai apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“ sveika ir saugia gyvensena susidomėjęs nuo 2001 m. Siekiame, kad bendruomenė, žinodama ir vertindama sveikos ir saugios gyvensenos svarbą - saugotų, palaikytų ir stiprintų vaikų sveikatą. Taip pat „Sveikos ir saugios gyvensenos“ programa praturtina ugdymo turinį, skatina ieškoti naujovių, netradicinių darbo su vaikais būdų ir metodų. Dalyvaujame respublikinės ikimokyklinių sveikatingumo asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“ organizuojamuose renginiuose ne tik ikimokyklinėse įstaigose, bet ir mieste. Turime įsirengę atskirą fizinio salę, kurioje yra daug priemonių kūno kultūrai ir žaidimams. Darželio kieme yra sporto aikštelė, kurioje vaikai gali žaisti ir krepšinį

Misija

Teikti kokybišką, vaiko poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bei pritaikyti jį specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Ugdyti aktyvų, savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje.

Vizija

Šiuolaikiškas, atviras, sveikatą puoselėjantis darželis – šiuolaikiniam vaikui.
Dienos ritmas

Darželio grupės

Lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“ yra 11 grupių: 2 – lopšelio grupės, 7 – ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės. Visos grupės turi savo pavadinimus, kurie atitinka pasirinktos individualių gebėjimų ugdymo veiklos kryptį.

Veiklos sritys

Kiekvienais metais švenčiame kalendorines šventes, organizuojame vaikams pramogas ir išvykas.

Sportas

Mūsų darželyje nuolat vyksta sportiniai užsiėmimai vaikams.

Renginiai

Organizuojamuose renginiuose ne tik ikimokyklinėse įstaigose, bet ir mieste.

Žaismingas ugdymas

Įvairūs užsiėmimai ir žaidimai padeda vaikui tobulėti.

Grynas oras

Mes skatiname buvimą gryname ore ir įvairias pramogas lauke.

Paremkite mūsų lopšelį-darželį, skirdami 1,2 proc. GPM

Kaip mus rasti?

Skip to content