Misija, vizija

VIZIJA

Šiuolaikiškas, atviras, sveikatą puoselėjantis darželis – šiuolaikiniam vaikui.

MISIJA

Teikti kokybišką, vaiko poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bei
pritaikyti jį specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Ugdyti aktyvų, savo gebėjimais pasitikintį,
stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymuisi
mokykloje.

Skip to content