Mokesčiai

Vaikus prašome atvesti iki 9 val.

Lankomumo apskaitos ir pateisinimo tvarka

Jei susirgote ar dėl kitos priežasties neateisite, praneškite iki 9 val.

Informuojame, kad gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl pranešame apie šios pažymos panaikinimą. Kai vaikas serga prašome Jūsų pateisinti raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo. Ligos pateisinimo formos pavyzdį galite rasti įstaigos interneto svetainėje (Nelankytų dienų pateisinimo prašymas), grupėse, raštinėje.

Grupę lanko tik sveiki vaikai – be slogos, kosulio ir be vaistų.

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
lopšelio grupėse – 2,60 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,90 Eur;
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti
nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms
šeimoms.

Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki
einamojo mėnesio 25 dienos.

Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria Jūs tėveliai, išreiškiate savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštuAtkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei skiltyje bus pažymėta varnelė. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome būtinai patikslinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur Jūs turite uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu

 

Pranešimai tėveliams

Skip to content