Zuikučių grupė

„ZUIKUČIŲ“ GRUPĖ

 3-5 metų

Grupėje dirba:

Pedagogė Rasa Klimienė, mokytoja.

Pedagogė Gintarė Norbutaitė, mokytoja.

Pedagogė Zita Franckevičiūtė, vyresnioji mokytoja

Padėjėja Irena Merencova.

Mūsų tikslas – tai aktyvus, savarankiškas, savimi pasitikintis, drąsus, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, tyrinėjantis ir kuriantis vaikas.

Siekiame, kad grupėje būtų sudarytos visos sąlygos augti ir tobulėti, jog čia ugdomi vaikai jaustųsi mylimi, saugūs ir ramūs.

Vertiname kiekvieno vaiko individualią pažangą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko stipriąsias ir silpnąsias puses,

Skip to content