Zuikučių grupė

„ZUIKUČIŲ“ GRUPĖ
Priešmokyklinė 5-7 metų
Grupėje dirba:
Rasa Klimienė, mokytoja.
Gintarė Norbutaitė, mokytoja.
Mokytojos padėjėja Irena Merencova.

Mūsų tikslas – aktyvus, savarankiškas, savimi pasitikintis, reiškiantis savo
nuomonę ir emocijas, drąsus, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, tyrinėjantis ir

kuriantis vaikas.

Vaikų ugdymo(si) procesas vyksta atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, pomėgius
bei taikant ugdymosi individualumo ir diferencijavimo metodus. Pagrindinis
priešmokyklinio ugdymo tikslas: skatinti vaikų susidomėjimą gamtos mokslais,
technologijomis, informacinėmis technologijomis, inžinerija, menais,
matematika, ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumo kompetenciją, bei

loginį mąstymą.

Visi vaikai yra individualūs, smalsūs ir aktyvūs. Jie trokšta aktyvios veiklos,
kad pažintų aplinką ir kurtų save. Mokosi bendrauti ir bendradarbiauti su kitais
bei pažinti, suprasti suaugusiųjų pasaulį, rasti savo vietą jame.

Skip to content