PRIORITETAI 2019-2020 M. M.

1. Įtraukiojo ugdymo tobulinimas siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybę.

2. Emocinio intelekto ir individualių gebėjimų ugdymas orientuotas į vaiko pasiekimus.

3. Kūrybiškumo ir vaiko saviraiškos skatinimas ugdymo procese.

4. Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo stiprinimas vaikų ugdyme.