Prioritetai

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIORITETAI

  • Patyrimu grįstas ugdymas, inovatyvių erdvių kūrimas.
  • Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas.
  • Vaikų geros emocinės ir fizinės sveikatos užtikrinimas (programa, priemonės, veiklos).
  • Ypatingų vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimas.

 

Skip to content