Vilniaus  m. lopšelio – darželio „PAKALNUTĖ“

2020 metų I pusmečio

veiklos planas

(renginiai, parodos, projektai, veikla)

 

 

Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyviai Atsakingas asmuo
1. Pirmoji rudens šventė darželyje, pramoga vaikams, atskiroms grupėms „Pramogų takas“ Rugsėjo 1 d. Visos darželio grupės Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė, visų grupių pedagogai
2. Svečiuose teatras „Avilys“. Muzikinis spektaklis „Kaukučių nuotykiai Senojoje girioje“. Teatras lauke. Rugsėjo 11 d. Visos

ikimokyklinės darželio grupės

Pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
3. Ekologinis projektas.

„Grybų karalystė“- kūrybinė paroda

Rugsėjo 14-18 d. Įstaigos pedagogai Grupių pedagogės: Aušra Vitkauskienė, Solveiga Grigaliūnaitė, Diana Arlauskienė, Margarita Raguckaja ir kitos, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė.
4. Sveikatingumo akcija „Mažieji turistai“ Rugsėjo 21 d. „Drugelių“ grupės vaikai ir pedagogai Pedagogės: Diana Arlauskienė, Margarita Raguckaja
5. Sveikatinimo savaitė.

„Rieda rieda rieduliukai“ (RIUKKPA) Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija

Rugsėjo 22d. 4-6 metų vaikų grupės Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė
6. Projekto „Sveikatiada“ įgyvendinimas

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa

2020-2021 m.m. „Skruzdėliukų“ gr.

„Ežiukų“ gr.

Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė, grupių pedagogės,  pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
7. Ekologinis projektas.

„Sveikatingumo takas“

Rugsėjo 27 d. Visos ikimokyklinės darželio grupės Pedagogės Jolanta Bieliauskienė, Aušra Vitkauskienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
8. Sveikatinimo projektas.

„Olimpinis mėnuo“

Spalio mėn. „Ežiukų“ gr., „Skruzdėliukų“ gr., „Pagrandukų“ gr. vaikai ir auklėtojos Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė ir grupių auklėtojos
9. Ekologinis projektas. „Žvirblio arbatinėje“ Spalio1d. 4-6 metų vaikai, įstaigos pedagogai Pedagogės: Aušra Vitkauskienė ir grupių auklėtojos bei pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
10. „Šypsenos diena“ Spalio 2 d. Visų grupių vaikai ir pedagogai. Pedagogės: Solveiga Grigaliūnaitė ir Liucija Fedorovič
11. Kūrybinis projektas.

– „Rudens mozaika“- kolektyvinis pleneras iš gamtinės medžiagos.

-„Mano auklėtojos portretas“

Spalis 5 d. Visos ikimokyklines darželio grupės Pedagogės: Diana Arlauskienė, Daiva Stašauskienė

 

Gintarė Norbutaitė

12. Ekologinis projektas. Viktorina „Mažieji gamtos saugotojai“

I etapas – darželio priešmokyklinės grupės.

II etapas – 3 darželių laimėjusios priešmokyklinės grupės

 

 

 

Spalio 5 d.

 

Spalio 7 d.

Priešmokyklinės grupės. Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė. Pedagogės: Solveiga Grigaliūnaitė, Liucija Fedorovič ir Irena Petronytė, Karina Pavtel
13. RIUKKPA projektai.

Sveikatingumo akcija „Mažoji mylia“

Spalio 8 d. 3-6 metų vaikai, jų pedagogai Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė
14. Išvyka į Nacionalinį lankytojų centrą Spalio 8 d. „Skruzdėliukų“ grupė Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė ir grupės pedagogai
15. Ekologinis projektas.

„Kūrybinių darbelių iš gamtinės medžiagos paroda lauke „Rudens spalvų vėliavos“

Spalio 12-16 d. Visos ikimokyklinės darželio grupės. Pedagogė Aušra Vitkauskienė
16. Ekologinis projektas.

„Žvirbliukų teatras“

Spalio 16 d. „Žvirbliukų“ gr. Meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė ir Aušra Vitkauskienė
17. Išvyka į Nacionalinį lankytojų centrą Spalio 16 d. „Ežiukų“ grupė Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė ir grupės pedagogai
18. Ekologinis projektas.

„Saugau savo žemę“.

Spalis 19 d. Visų grupių vaikai ir pedagogai. Pedagogės: Solveiga Grigaliūnaitė, Liudmila Fedorovič, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
19. Ragavimo savaitė „Linksmosios daržovės“ Spalio mėn. „Pagrandukų“ gr. Pedagogės Jolanta Bieliauskienė
20. „Rudens šventės“ Spalio mėn. 4-6 metų vaikai, jų pedagogai Meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė ir grupių pedagogai
21. „Futboliukas“ Lapkričio  mėn. „Ežiukų“ gr., „Skruzdėliukų“ gr., „Pagrandukų“ gr. vaikai ir auklėtojos Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė
22. „Rudens orai“- eksperimentų savaitė. Lapkričio 2 d. ir 6 d. 4-6 metų vaikai, jų pedagogai. Pedagogės: Rasa Švedienė, Vera Kirpikova ir kitos.
23. Kūrybinis projektas „Eglutė skarota – Nykštukai šile“. Lapkričio15d- gruodžio 15d. Visos ikimokyklinės darželio grupės, grupių auklėtiniai ir jų tėveliai Pedagogės Diana Arlauskienė, Daiva Stašauskienė
24. „Žibintų šventė“ Lapkričio  26d. Visos ikimokyklinės darželio grupės Pedagogė Aušra Vitkauskienė. Meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė.
25. Kalėdos darželyje Gruodžio  d. Visos darželio grupės. Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė, meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė ir grupės pedagogai