Vilniaus  m. lopšelio – darželio „PAKALNUTĖ“

2019 metų II pusmečio

veiklos planas

(renginiai, parodos, projektai, veikla)

 

 

Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyviai Atsakingas asmuo
1. Pirmoji rudens šventė darželyje, programa vaikams „Linksmosios pamokėlės su Karlsonu ir Mere Popins“ Rugsėjo 2 d. Visos darželio grupės Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
2. Svečiuose Drevinukas su savo draugais. Spektaklis „Nauji Drevinuko nuotykiai“ Rugsėjo 10 d. Visos

ikimokyklinės darželio grupės

Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
3. Programa „Lino kelias“ Rugsėjo 20 d. 5-6 metų vaikų grupės Pedagogė Aušra Vitkauskienė
4. Edukacinė išvyka į  „Saugaus eismo centrą“ Rugsėjo 23 d. 6 metų vaikų grupės Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė ir grupių pedagogės
5. „Rieda rieda rieduliukai“ (RIUKKPA) Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija Rugsėjo 25 d. 4-6 metų vaikų grupės Šarūne Valinskaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
6. Projekto įgyvendinimas „Sveikatiada“. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa 2019–2020 „Skruzdėliukų“ gr. Pedagogės: Irena Petronytė, Karina Pavtel
7. Svečiuose „Tarškalai“ Muzikinis spektaklis „Neliūdėk“ Rugsėjo 27 d. Visos ikimokyklinės darželio grupės Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
8. „Draugystės ratelis“ (prieš patyčias) – metinis tęsiamasis projektas 2019-2020 „Drugelių“ gr.,

„Nykštukų“ gr.

Pedagogės: Daiva Stašauskienė, Diana Arlauskienė
9. Kūrybinių darbelių iš gamtinės medžiagos. Paroda lauke „Rudens spalvos“ Spalis Visos ikimokyklines darželio grupės Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė ir grupių auklėtojos
10. „Saulėto oranžinio traukinuko kelionė“ tarptautinis tęstinis projektas 2019-2020 „Skruzdėliukų“ gr., tėvai, auklėtojos Pedagogės: Irena Petronytė, Karina Pavtel
11. Ornitologas Gediminas Petkus

„Paukščiai šalia mūsų” arba „Migruojantys paukščiai”.

Spalio 2 d. Visos ikimokyklinės darželio grupės Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
12. „Šypsenos diena“ Spalio 4 d. Visų grupių vaikai ir auklėtojos Visos grupių pedagogės
13. Vaikų kūrybos projektas

„Į darželį aš einu ir turiu čia daug draugų…“

Spalis „Bitučių“ gr.,

„Boružiukų“ gr.

Pedagogės: Ruslita Puriuškienė, Laima Mikulskienė, Aušra Vitkauskienė, Violeta Laurinavičienė
14. „Rudenėlio šventė“ Spalis, lapkritis „Bitučių“ gr., „Ežiukų“ gr., „Skruzdėliukų“ gr., „Boružiukų“ gr., „Nykštukų“ gr., „Pagrandukų“ gr., „Drugelių“ gr. vaikai ir auklėtojos

 

Pedagogės: Diana

Arlauskienė,

Aušra Vitkauskienė,

Laima Mikulskienė,

Daiva Stašauskienė,

Irena Petronytė,

Ruslita Puriuškienė,

Jolanta Bieliauskienė, Solveiga Grigaliūnaitė.

Meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė

15. Svečiuose „Trys draugai“. Teatralizuotas koncertas „Išdaigos burbulų šalyje” Spalio 11 d. Visos ikimokyklinės darželio grupės Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
16. Paskaita tėvams “Vaikų saugumas kibernetinėje erdvėje“ Spalio 23 d. Darželio tėveliai Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
17. Nuotraukų paroda

„Ruduo vaikų akimis“

Lapkritis Visos darželio grupės (vaikai) Pedagogė Vera Kirpikova
18. „Rudenelio šou“ Lapkričio 4 d. „Boružiukų“ gr. Pedagogės: Laima Mikulskienė,

Ruslita Puriuškienė, meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė

19. Paskaita pedagogams “Konfliktų valdymas“ Lapkričio 5 d. ir 7 d. Visos pedagogės Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiutė
20. Svečiuose teatras „Nieko sau” „Linksmos daržovių istorijos“ Lapkričio 7 d. Visos ikimokyklinės darželio grupės Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiutė
21. Ritulio čempionatas Lapkritis, gruodis „Pelėdžiukų“ gr., „Zuikučių“ gr. Šarūne Valinskaitė, direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiutė
22. Pažintinė išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą Lapkričio 14 d. „Bitučių“ gr. Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiutė ir grupės auklėtoja
23. Paskaita tėvams “Smurto prevencija: kaip padėti vaikams apsisaugoti nuo smurto” Lapkričio 14 d. Darželio tėveliai Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
24. „Žibintų šventė” Lapkritis „Bitučių“ gr. „Boružiukų“ gr. Meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė
25. Svečiuose Kauno teatras „Drakoniukas“ Lapkričio 29 d. Visos ikimokyklinės darželio grupės Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiutė
26. Edukacinė išvyka į “Lėlės“ teatrą Gruodis „Ežiukų“ gr., “Boružiukų“ gr., „Bitučių“ gr., „Skruzdėliukų“ gr. Direktorė Renata Rudienė, pedagogės ir direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
27. Kūrybinis projektas „Besmegenių šalyje“ Gruodis „Ežiukų“ gr., “Boružiukų“ gr., „Bitučių“ gr., „Skruzdėliukų“ gr. Pedagogės ir direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
28. Kalėdos darželyje Gruodžio 19 d., 20 d. Visos darželio grupės ir auklėtojos Direktorė Renata Rudienė, direktorės pavaduotoja ugdymo reikalams Zita Franckevičiūtė, meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė