Renginių planas

Vilniaus  m. lopšelio – darželio „PAKALNUTĖ“

2022 metų rugsėjo-gruodžio mėn.

veiklos planas

(renginiai, parodos, projektai, veikla)

 

Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyviai Atsakingas asmuo
1. Pirmoji rudens šventė darželyje, pramoga vaikams grupėse ir edukacija su „Flintu“ lauke. Rugsėjo 1d. Visos darželio grupės Direktorė Renata Rudienė, pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė, visų grupių pedagogai
2. Kūrybinis projektas-paroda

„Simboliukai“.

Grupių kūrybiniai darbai įkurdinti lauke ant tvoros.

Rugsėjo 1- spalio 10 d. Įstaigos pedagogai, vaikai ir jų tėveliai Pedagogės: Jolanta Bieliauskienė, Irena Trunova
3. Prevencinė programa priešmokyklinėse grupėse „Zipio draugai“ Rugsėjis-gruodis „Žvirbliukų“ ir „Nykštukų“ gr. Psichologė Indrė Stefanovičė
4. Naujos sporto aikštelės atidarymas Rugsėjo 5 d. Visos darželio grupės Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė ir meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė
5. Edukacinė pramoginė išvyka į „Lėlės“ teatrą. Spektaklis Angeliukas. Žirafa. Batukas Rugsėjo 8 d. „Žvirbliukų“,

„Nykštukų“, „Pelėdžiukų“, „Zuikučių“ gr.

Pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė ir grupių mokytojos
6. Svečiuose „Tarškalų pamokėlės“ su spektakliuku  „Nekviestas svečias“. Rugsėjo 14d. Visos

ikimokyklinės darželio grupės

Pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
7. Sveikatinimo savaitė.

„Rieda rieda rieduliukai“ Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)

 

 

 

Rugsėjo 22d. 4-6 metų vaikų grupės Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė
Rugsėjo 22d. „Boružiukų“ gr. pramoga su tėveliais Grupės pedagogės
Rugsėjo 23d. „Žvirbliukų“ ir „Nykštukų“ gr. sportinė pramoga Grupės pedagogės
Rugsėjo 23d. „Zuikučių“ ir „Pelėdžiukų“ gr. sportinė pramoga Grupės pedagogės
8. Meno terapija

 

Kartą į mėnesį Mokytojų grupė Psichologė Indrė Stefanovičė
9. Projekto „Sveikatiada“ įgyvendinimas.

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa

2022-2023 m.m. Ikimokyklinės darželio grupės Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė, grupių pedagogės,  pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
10. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir pedagogų,virtuali nuotraukų paroda

„Mano vasara su šeima!

Rugsėjis Visos darželio grupės Pedagogė Gintarė Narbutaitė ir pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
11. Ekskursija „Vaiduokliuko Vilniuko nuotykiai“ Rugsėjo 27d. ir 28 d. „Nykštukai“

„Žvirbliukai“

Pedagogės: Aušra Vitkauskienė, Daiva Stašauskienė ir pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
12. Svečiuose teatras „Avilys“

Spektaklis „Pagrandukas“

 

 

Rugsėjo 30d. Priešmokyklinės ir

ikimokyklinės  grupės

Pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
13. Mokytojo diena Spalio 5 d. Visa komanda Visa komanda
14. RIUKKPA projektai.

Sveikatingumo akcija „Mažoji mylia“

Spalio 7 d. 3-6 metų vaikai, jų pedagogai Pedagogės: Aušra Vitkauskienė, Julija Osipova ir pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
15. Pasaulinę psichikos sveikatos dieną Spalio 10 d. Visos grupės Psichologė Indrė Stefanovičė, socialinė pedagogė Rūta Pikžirnytė
16. VASA atvažiuojamųjų pamokų programa Spalio 12 d. „Žvirbliukų“,

„Nykštukų“, „Pelėdžiukų“, „Zuikučių“ gr.

Pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė ir grupių mokytojos
17. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir pedagogų, kūrybinė paroda

„Ruduo bate“

Spalio 17-28 Visos grupės Pedagogė Julija Osipova ir pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
18. Grupių Rudens pramogos.

Teatro festivalis.

Spalio 20-

lapkričio 10d.

 

8 grupės Meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė ir grupių pedagogės
19. Projektas „Futboliukas“ Spalio mėn. „Žvirbliukų“,

„Nykštukų“, „Pelėdžiukų“, „Zuikučių“ gr.

Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė
20. Svečiuose teatras „Vaivorykštės teatras

 

Spalio 28d. Visos

ikimokyklinės darželio grupės

Pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
21. Helovynas. Įspūdingiausio įvaizdžio konkursas.

Moliūgo šventė

Lapkričio 3-4 d.  „Zuikučių“ gr. Pedagogė Gintarė Norbutaitė
22. Projektas – paroda „Mano gražiausias žibintas“ Lapkričio mėn. Visos darželio grupės Pedagogės Aušra Vitkauskienė ir Julija Osipova
23. Šešėlių teatras ir žibintų šventė „Šviesos ir tamsos žaismas“ Lapkričio  mėn. „Žvirbliukų“ gr. Pedagogės Aušra Vitkauskienė ir Julija Osipova
24. Projektas „Spotuojantis koridorius“ Lapkričio 8 d. „Žvirbliukų“,

„Nykštukų“, „Pelėdžiukų“, „Zuikučių“ gr.

Ugdymo specialistė Šarūnė Valinskaitė
25. Svečiuose teatras „Gretutė ir Nevaliukas“

 

Lapkričio 21d. Visos

ikimokyklinės darželio grupės

Pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
26. Išvyka į Saugaus eismo centrą Lapkričio 22d. „Žvirbliukų“ ir „Nykštukų“ gr. Pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė
27. Kūrybinis darželio projektas „Šviečiančios Kalėdos“ Gruodžio mėn. Visų grupių auklėtiniai ir jų tėveliai Kūrybinė komanda
28. Advento vakaronė Gruodžio mėn. „Žvirbliukų“ gr. Pedagogės Aušra Vitkauskienė, Julija Osipova
29. Kvepiančios Kalėdos darželyje Gruodžio mėn. Visos darželio grupės. Direktorė Renata Rudienė, pavaduotoja ugdymui Zita Franckevičiūtė, meninio ugdymo pedagogė Elana Nemčiauskienė ir grupės pedagogai

Skip to content