Vilniaus  m. lopšelio–darželio „PAKALNUTĖ“

2022 metų I pusmečio

veiklos planas

(renginiai, parodos, projektai, veikla)

Nr. Renginio pavadinimas Data Dalyviai Atsakingas asmuo
1. Trijų karalių eitynės Sausio 6 d. Visos darželio grupės Men. ugd. pedagogė Elana Nemčiauskienė ir grupių auklėtojos
2. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtą Laisvės gynėjų dienai. Grupių languose uždegamos žvakutės Sausio 13 d. Visos darželio grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė
3. Patirtimi grįstas ugdymas.  Bendros darželio veiklos: Pasaulinė sniego diena.

Linksmybės lauke.

Sveikatinimo dienos

Sausis -vasaris Visos darželio grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė,  Šarūnė Valinskaitė ir sveikatinimo komanda
4. Švęskime Vilniaus 700-ąjį gimtadienį.

Bendras darželio projektas

Sausio 25 d. Visos darželio grupės Pedagogės Aušra Vitkauskienė, Rūta Pikžirnytė ir direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė
5. „Sveikatiados“ renginiai  Sausis-rugpjūtis Visos darželio grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė, Šarūnė Valinskaitė, grupių pedagogės
6. Grupių ilgalaikis projektas „Emocijų šalyje“

 

Vasaris „Boružiukų“ ir „Skruzdėliukų“ grupės Pedagogės: Živilė Valantavičienė, Giedrė Taparauskienė, Rūta Pikžirnytė
7. Bendras darželio kūrybinis projektas

„Aš myliu Lietuvą“

Patirtimi grįstas ugdymas

Vasaris-kovas Dalyvauja visos darželio grupės Pedagogės Aušra Vitkauskienė, Giedrė Taparauskienė, direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė
8. RIUKKPA organizuoja  „Žiemos olimpiadą“

 

 

Vasaris „Žvirbliukų“, „Nykštukų“, „Drugelių“,

„Gudručių“ gr.

Šarūnė Valinskaitė, grupių pedagogės ir direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė
9. „Užgavėnės“. Pramogos grupėse

 

 

 

Kovo 1 d. Visos darželio grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė, pedagogės ir  men. ugd. pedagogė Elana Nemčiauskienė
10. „Veiksmo mėnuo be patyčių 2022“ Kovas Priešmokyklinės grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė ir psichologė Indrė Stefanovič
11. Kūrybinių darbelių paroda -,,Gurgu gurgu į Kaziuko turgų” Kovo 4 d. Visos darželio grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė, pedagogės
12. Sveikatinimo projektai: ,,Gyvename sveikai” Kovas „Skruzdėliukų“ gr. projektas Pedagogės Rūta Pikžirnytė
13. Grupės projektas „Miego diena“ Kovo 21 d. „Žvirbliukų“ gr. projektas Pedagogė  Aušra Vitkauskienė
14. Ritulio turnyras Kovas „Žvirbliukų“, „Nykštukų“, „Drugelių“,

„Gudručių“ gr.

Šarūnė Valinskaitė, grupių pedagogės ir direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė
15. Patirtimi grįstas ugdymas. Bendras darželio projektas: „Žalioji palangė“.

 

Balandis Dalyvauja visos darželio grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė, pedagogės Vera Kirpikova, Rasa Švedienė
16. RIUKKPA organizuoja  „Lietuvos mažųjų žaidynes“

II etapas

Renginys darželyje

 

Balandis “Nykštukų” ir “Žvirbliukų” grupės Šarūnė Valinskaitė, Aušra Vitkauskienė,  Daiva Stašauskienė, direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė
17. Trumpalaikis grupės projektas – „Sukurk knygą”. Kūrybiškumui ir kalbiniams gebėjimams ugdyti Balandis “Zuikučių” , “Bitučių” grupės Pedagogės Rasa Klimienė, Gintarė Norbutaitė, Rasa Krunienė
18. Bendras projektas „Velykiniai žaidimai“.

Pramogos grupėse ir lauke.

Erdvių puošyba velykine simbolika

 

Balandžio 19 d. Visos darželio grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė, pedagogės Karina Treigis, Solveiga Grigaliūnaitė ir  men. ugd. pedagogė Elana Nemčiauskienė
19. Grupės projektas kalbiniams gebėjimams ugdyti “Mankštinsim liežuvėlį, pirštelius – gražiai tarsim žodelius” Balandis “Žvirbliukų” grupė ir logopedė Pedagogė  Aušra Vitkauskienė, logopedė Daiva Audarienė
20. Patirtimi grįstas ugdymas. Projektas „Saulės zuikučių atradimas kieme“ Balandis „Boružiukų“ grupės projektas Pedagogės  Živilė Valantavičienė, Giedrė Taparauskienė
21. Grupės projektas “Spalvų savaitė” Balandis „Skruzdėliukų“ gr. projektas Pedagogė Rūta Pikžirnytė
22. Patirtimi grįstas ugdymas.  Grupės projektas “Vandens paslaptys” Gegužė „Meškučių“ grupė Pedagogės Jolanta Bieliauskienė, Irena Trunova
23. Šeimos šventės Gegužė Visos darželio grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė,  pedagogės ir men. ugd. pedagogė Elana Nemčiauskienė
24. „Aš atpažįstu jausmus“- grupės projektas skirtas vaikų emocijoms ir jausmams išreikšti Gegužė „Žvirbliukų“ grupė Pedagogė  Aušra Vitkauskienė
25. „Išleistuvės“ Gegužė „Drugelių“  ir „Gudručių“ grupių vaikai, tėvai ir pedagogai Direktorė Renata Rudienė, pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė,  men. ugd. pedagogė Elana Nemčiauskienė ir grupių pedagogės
26. Švenčiame „Vaikų gynimo dieną“

 

 

 

Birželis Visos darželio grupės Direktorės pav. ugdymui Zita Franckevičiūtė,  men. ugd. pedagogė Elana Nemčiauskienė ir grupių pedagogės