Pelėdžiukų grupė

“PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖ
5-6 metų
Grupėje dirba:

Pedagogė Rasa Švedienė, mokytoja.
Pedagogė Deimantė Vaitkevičienė, mokytoja.
Padėjėja Laimutė Genevičienė.

Mums svarbus kiekvienas vaikas, atsižvelgiame į vaiko individualias pažintines ir kūrybines galias, stebime jo pažangą ir planuojame ugdymo(si) turinį. Kuriame savitą aplinką, kuri skatina norą pažinti, kurti, bendrauti su kitais vaikais.

Siekiame padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, mokėjimo mokytis pradmenis.

Skip to content