Pelėdžiukų grupė

„PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖ
4-5 metų
Grupėje dirba:

Pedagogė Vera Kirpikova, mokytoja metodininkė.
Pedagogė Rasa Švedienė, mokytoja.
Padėjėja Laimutė Genevičienė.

Grupėje ugdomas vaikų savarankiškumas, asmens higienos įgūdžiai, skatinamas noras
aktyviai judėti, sportuoti, eksperimentuoti, tyrinėti, atrasti.
Padedam vaikui pasirinkti veiklą, kuri atitiktų jo gebėjimus. Grupėje vaikas laukiamas ir
mylimas, jis išklausomas ir saugus.
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą
„Vaikystė – mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.

Skip to content