Drugelių grupė

“DRUGELIŲ“ GRUPĖ

Priešmokyklinė 5-7 metų

Grupėje dirba:

Pedagogė Diana Arlauskienė, mokytoja metodininkė.

Pedagogė Margarita Raguckaja, mokytoja.

Padėjėja Viktorija Jacevičienė.

Dirbame pagal “Priešmokyklinio ugdymo programą”, ugdymosi procesą papildome “KATINO DIENOS” priemonių komplektu ir SMART interaktyvaus ekrano veiklomis.

Mums svarbus vaikų patirties turtinimas orientuotas į teigiamas emocijas.

Grupė dalyvauja „Sveikatiados“ projekte, prevencinėje programoje „Zipio draugai“ ir įvairiuose Respublikiniuose projektuose. Mums patinka vaidinti, improvizuoti, eksperimentuoti, kurti ir mokytis kartu.

 

Skip to content