Direktorė – L.e.p. Renata Rudienė, II vadybinė kategorija

Visais klausimais kreiptis tel. (8 5) 245 4696.

Priėmimo valandos: Pirmadieniais 16.00 – 18.00, Trečiadieniais 10.00 – 12.00

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Zita Franckevičiūtė, II vadybinė kategorija

ugdymo klausimais kreiptis tel. (8 5) 244 1490.

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Nijolė Jadvyga Jazbutienė

Ūkio aprūpinimo klausimais kreiptis tel. (8 5) 244 1490.