„BITUČIŲ“ GRUPĖ”
2-3 metų
Grupėje dirba:
Pedagogė Rasa Krunienė.
Pedagogė Romualda Stuinienė, mokytoja.
Padėjėja – asistentė Gita Kondrataitė.
Padėjėja Elena Požarnenkova.

Darželis – tai naujas etapas vaiko gyvenime.
Kantrybė, ištvermė ir bendradarbiavimas su šeima, padės pažinti vaiką, jo individualumą ir
užtikrins sėkmingą adaptaciją darželyje.
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą
„Vaikystė – mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.