PRIEŠMOKYKLINĖ „BITUČIŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba:

Pedagogė Aušra Vitkauskienė, mokytoja – metodininkė.

Pedagogė Violeta Laurinavičienė, vyresnioji mokytoja.

Padėjėja Nijolė Dudėnienė.

            „Bitutės“ – tai 6 -7 metų, priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Priešmokyklinėje „Bitučių“ grupėje vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, naudojant „Opa Pa“ priemonę, praturtinant interaktyviomis edukacinėmis veiklomis. Socialiniai įgūdžiai formuojami integruojant prevencinę programą „Zipio draugai“. Aktyvi „Bitučių“ sportinė veikla praturtina ugdomąjį procesą, dalyvavimas fizinio aktyvumo renginiuose skatina būti judriais ir sveikais.

Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, bendrauti. Ugdomas savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, pasirengęs sėkmingam mokymuisi mokykloje.

Mūsų grupės šūkis:

Nors rankelės mus mažutės, esam darbščios mes bitutės.

Piešiam, žaidžiam ir sportuojam,

Raideles eilėm rikiuojam,

Tuoj skaitysim ir skaičiuosim, į mokyklą mes žygiuosim.