PRIEŠMOKYKLINĖ „BORUŽIUKŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba:

Pedagogė Laima Mikulskienė, vyresnioji mokytoja.

Pedagogė Ruslita Puriuškienė, vyresnioji mokytoja.

Padėjėja Natalija Zujeva.

 

            „Boružiukai“ – tai 6-7 metų priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Priešmokyklinėje „Boružiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, naudojant „Opa Pa“ priemonę, praturtinant interaktyviomis edukacinėmis veiklomis. Socialiniai įgūdžiai formuojami integruojant prevencinę programą „Zipio draugai“.

Grupėje didelį dėmesį skiriame ugdymo(si) aplinkai ir  vaikų meniniams – kūrybiniams projektams. Kasdieninėje veikloje skatinamas vaiko smalsumas, savarankiškumas, atradimo džiaugsmas.

Pozityvus požiūris į vaiką, gera jo emocinė savijauta, kūrybiškumui atvira aplinka ir socialinių santykių kūrimas padeda vaikams ruoštis mokyklai.

Mūsų grupės šūkis:

Mes kartu ir mes jėga!