„BORUŽIUKŲ“ GRUPĖ
2-3 metų
Grupėje dirba:

pedagogė Giedrė Taparauskienė, mokytoja
pedagogė Diana Skrebutėnienė, mokytoja
padėjėja Natalija Zujeva.

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos
dėsningumais, sieksime padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos,
pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo,
mokėjimo mokytis pradmenis. Ugdydamos vaiką, siekiame, kad jis augtų orus, smalsus,
bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis.
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą
„Vaikystė – mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.