„DRUGELIŲ“ GRUPĖ
5-6 metų
Grupėje dirba:

Pedagogė Diana Arlauskienė, mokytoja metodininkė.
Pedagogė Margarita Raguckaja, mokytoja.
Padėjėja Viktorija Jacevičienė

Mūsų grupės siekis – kuo geriau atpažinti vaiko ugdymosi galias, jo poreikius,
pomėgius, charakterio savybes, gebėjimus. Stebėti vaiko pažangą ir tikslingai numatyti
ugdymosi turinį.
Suteikti galimybę vaikui įdomiai ir nuosekliai ugdytis linksmų draugų būryje. Kiekvieną
dieną kurti, sportuoti ir atrasti daug naujų dalykų.
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą
„Vaikystė – mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.