„EŽIUKŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba:

Pedagogė Solveiga Grigaliūnaitė.

Pedagogė Liudmila Fedorovič.

Padėjėja Paulina Juchnevič.

Pedagogės dirba pagal lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą: „Vaikystė – mano džiaugsmas“.

„Ežiukų“ grupę lanko 4-6 metų amžiaus vaikai.

Grupėje kuriama jauki ir saugi aplinka. Siekiame, kad kiekvienas vaikas būtų aktyvus, kūrybiškas ir smalsus, gerbiame jo individualumą. Didelį dėmesį skiriame sakytinei kalbai, skaitome pasakas, jas inscenizuojame, kuriame vaidmenis. Grupėje skatinamas žaidimas, sudarome sąlygas jo plėtotei.

 Kasdieninę veiklą praturtiname bendrais projektais su šeima:

Grupės knyga „Meškiuko namai“,

„Sveikatiados iššūkis“ – 400 gr. vaisių ir daržovių kasdien ir kiti.

Mūsų grupės šūkis:

Mes „Ežiukai“, mes geri,

Esam stiprūs ir sveiki!