“EŽIUKŲ“ GRUPĖ
Priešmokyklinė 5-7 metų
Grupėje dirba:
Pedagogė Solveiga Grigaliūnaitė.
Pedagogė Liudmila Fedorovič, mokytoja.
Padėjėja Paulina Juchnevič.

Dirbame pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, ugdymo(si) procesą papildome
„OPA PA“ priemonių komplektu ir SMART interaktyvaus ekrano veiklomis.
Grupėje kuriama jauki ir saugi ugdymo(si) aplinka. Siekiame, kad kiekvienas vaikas būtų
aktyvus, kūrybiškas ir smalsus. Mūsų prioritetas – sakytinė ir rašytinė kalba. Skaitome ir
kuriame pasakas, jas inscenizuojame.
Ugdomas savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas,
pasirengęs sėkmingam mokymuisi mokykloje
Kasdieninę veiklą praturtiname bendrais projektais su šeima:
– Grupės knyga „Mano savaitė su meškučiu“,
– „Sveikatiados iššūkis“,
– “Kaip aš saugau savo dantukus?”