“MEŠKIUKŲ“ GRUPĖ

 Grupėje dirba:

Pedagogė Irena Trunova, vyresnioji mokytoja.

Pedagogė Liudmila Fedorovič.

Padėjėja Danuta Kolosova.

Pedagogės dirba pagal lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą: „Vaikystė – mano džiaugsmas“.

Grupėje 2-5 metų amžiaus vaikai ugdomi lenkų kalba.

Grupėje sukurta aplinka, kuri skatina vaikus judėti, aktyviai ir kūrybiškai veikti, pažinti ir atrasti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais. Didelis dėmesys skiriamas vaikų individualumui ir saviraiškai.

Mūsų grupės šūkis:

Mes „Meškiukai“, mes linksmi, mūsų šypsena plati.

„Meškiukai“ dainuoja, „Meškiukai“ sportuoja.

Tokie išmintingi, linksmi, vis auga „Meškiukai“ sveiki.