„MEŠKIUKŲ“ GRUPĖ

Grupėje 2-3 metų amžiaus vaikai ugdomi lenkų kalba.

Grupėje dirba:

Pedagogė Irena Trunova, vyresnioji mokytoja.
Pedagogė Liudmila Fedorovič, mokytoja.
Padėjėja Danuta Kolosova.

„Meškiukų“ grupėje vyrauja geras mikroklimatas. Vaikams suteikiamos palankios galimybės
išbandyti kuo daugiau naujų patyrimų. Grupėje sukurta saugi, žaisminga aplinka vaikų
savarankiškumui, sensoriniams pojūčiams ugdyti.
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystė
– mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.