„PAGRANDUKŲ“ GRUPĖ

4-6 metų
Grupėje dirba:

Pedagogė Jolanta Bieliauskienė, vyresnioji mokytoja.

Pedagogė Marija Vaitkienė.
Padėjėja Stanislava Sturlis.

Grupės ugdomoji aplinka saugi, jauki, žaisminga, kūrybinga, užtikrinanti vaiko gerą savijautą,
skatinanti aktyvumą, saviraišką ir visapusišką ugdymąsi. Ugdomas gebėjimas bendrauti
tarpusavyje ir su suaugusiais, formuojamas vaiko pasitikėjimas savo jėgomis, pagarbus požiūris į
aplinką ir kitus žmonės. Skatiname norą pažinti ir atrasti, spręsti problemas ir aktyviai veikti.
Pedagogės dirba pagal lopšelio – darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą
„Vaikystė – mano džiaugsmas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ 2016 m.