„PAGRANDUKŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba:

Pedagogė Jolanta Bieliauskienė, vyresnioji mokytoja.

Pedagogė Marija Buraitytė.

Padėjėja Stasė Sturlis.

Pedagogės dirba pagal lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą: „Vaikystė – mano džiaugsmas“.

            „Pagrandukų“ grupę lanko 3-5 metų vaikai.

 Augame ir tobulėjame žaisdami, atrasdami, tyrinėdami. Jaučiame kūrybinę laisvę, reiškiame savo sumanymus įvairioje veikloje. Siekiame, kad kiekvienas vaikas pasitikėtų savimi ir savo gebėjimais, laisvai bendrautų ir žaistų su bendraamžiais. Kuriame, dainuojame, vaidiname, bendraujame, veikiame kartu su draugais ir pedagogais.

Mūsų grupės šūkis:

Mes linksmieji „Pagrandukai“,

Mūsų geltoni veidukai.

Augsim dideli, sveiki,

Mes daržely mylimi.