„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba:

Pedagogė Irina Petronytė, mokytoja metodininkė.

Pedagogė  Karina Pavtel.

Padėjėja Olga Urbanovič.

Pedagogės dirba pagal lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programą: „Vaikystė – mano džiaugsmas“.

           „Skruzdėliukai” – mes maži, bet labai labai geri! Mums 5 metai. Esame smalsūs ir draugiški. Mėgstamiausia mūsų veikla – žaisti, švęsti gimtadienius, klausytis pasakų ir lopšinių prieš miegą. „Mus myli ir ugdo auklėtojos: Irena, Karina ir jų padėjėja Olga“.

Vaikai, yra labai žingeidūs, viskuo domisi.  Didelis dėmesys skiriamas vaikų gebėjimų ugdymui: bendrauti ir bendradarbiauti, pratintis susitarti, atrasti tinkamo elgesio, jausmų išraiškos būdus. Mūsų prioritetas puoselėti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, išraiškos ir kūrybos gebėjimus. Bendradarbiavimas su šeima, dalyvavimas „Sveikatiados“ projektuose ir renginiuose skatina vaikų fizinę aktyvią veiklą ir sveikos gyvensenos pažinimą.

Mūsų grupės šūkis:

Pirmasis taškelis

Už tai, kad esu.

Antrasis taškelis,

Kad myliu visus.

Trečiasis taškelis,

Kad moku dalintis,

Užjausti, paguosti

Ir būti viltingas.

Ketvirtas taškelis

Už norą pažinti,

Pakilti į dangų,

Įlipti į smilgą,

Pašokti su piene,

Pradžiugint vėdryną…

Diena per trumpa,

Kad viską pažinti.

Jau penktas taškelis

Kažkur pakeliui,

Matyt penkerių

Aš daug ką galiu.