„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖ
Priešmokyklinė 5-7 metų
Grupėje dirba:

Pedagogė Irina Petronytė, mokytoja metodininkė.
Pedagogė  Karina Pavtel, mokytoja.
Padėjėja Olga Urbanovič.

Dirbame pagal „priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, ugdymo(si) procesą
papildome „OPA PA“ priemonių komplektu ir SMART interaktyvaus ekrano veiklomis.
Grupėje puoselėjamas vaiko individualumas, savitumas, kūrybiškumas bei pasitikėjimas savimi,
kuris garantuoja sėkmingą ugdymą(si) ir ruošimą(si) mokyklai. Pozityvus požiūris į vaiką, gera
jo emocinė savijauta, kūrybiškumui atvira aplinka ir socialinių santykių kūrimas padeda augti,
bręsti, tobulėti ir siekti numatyto tikslo.